ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

 

UZMAN KADROMUZLA ISO 9001 SİSTEMİNİ KURALIM VE BELGE ALMANIZA YARDIMCI OLALIM

Ã?rdek, Canard, Su KuÅ?u, Uçan Ã?rdek

ISO 9001:2015

SİSTEMİNİZİ KURALIM VE BELGELENDİRİLMESİNE YARDIMCI OLALIM

Proses Yaklaşımı

ISO 9001:2015 standardı, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri tatminini artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi uygulanması ve etkinliğinin

iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder.

 

Proses yaklaşımının avantajı, proseslerin oluşturduğu hem bireysel sistem dahilinde prosesler arası bağlantı ve hem de bunların tümü ve etkileşimleri üzerinde sürekli bir kontrol sağlanmasıdır.

ISO, International Organization for Standardization örgütünün oluşturduğu kalite

yönetim standardını simgeler.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu

standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

Belge, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun

olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde yer alan ve

90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International

Organization of Standardization-IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini

yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki

akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 VERSİYONUNDA Kİ BAŞLICA FARKLILIKLAR NELERDİR ?

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik ,taahhüt,uyum.amaç,karşılaşılan risk ve fırsatlar

üzerine özellikle vurgu yapılmakta,yasal şartlar,,rekabetçi pazar ,teknoloji,sosyal-kültürel

ekonomik çevreler ,kuruluşun yapısı ,bilgisi, performansı gibi hususlar ile kuruluşun 

anlaşılması sağlanıyor.

 

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA