ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

Tokmak, Açık Artırma, Hukuk, �ekiç

 

AİLE ANAYASASI NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR?

 

Aile anayasası ise geneli itibariyle aile üyelerinin dışında kimsenin yer almadığı ve aile liderleri tarafından oluşturulan konseyler tarafından hazırlanır ama başarılı ve etkin bir anayasa hazırlanması istenirse 18 yaş üstü şirkette hissesi bulunan veya ileride bulunacak tüm aile üyeleri katılmalıdır. Bu kişilerin yanı sıra aile dışı hissedarlar, önemli konumdaki şirket çalışanları, aile anayasası hazırlanırken katkıda bulunabilirler. Oluşturulan çoğu aile anayasasında daha sonraki yıllarda işin başına geçecek genç aile üyelerini konseye ve hazırlanan aile anayasalarına dâhil edilmemektedir. Bu büyük bir hatadır. Birçok aile şirketi günümüzde aile anayasası hazırlamak için girişimde bulunmaktadır ancak bu şirketlerin çoğu aile anayasasının ne olduğunu bilmemektedir. Aile anayasası hazırlamak isteyen kişiler, aile anayasalarının;

aile birliğini,

liderlik,

hisse devirleri,

iletişim,

şirkete dahil olma,

miras, vb. sorunları oluşmadan çözeceğini bilmelidirler.

            Aile anayasaları genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde aile üyeleri ve hissedarlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Birçok aile Ankara Sanayi Odasının örnek olarak yayınladığı şekilde anayasa oluşturmaktır. Bu Amerikan anayasasının aynen Türkiye’ye nakledilmesi kadar saçmadır. Anayasalar şirketlerin ve ailenin geçmişi, bugünkü durumu ve gelecekte planlanan durumların birleştirilmesiyle oluşturulur. basite kaçarak hazır yazılmış Ankara Sanayi Odasının örneğine şirket adı koyarak yazmak ailenin sorunlarını çözmediği gibi kısa zaman sonra sorunları düğümlenmiş şekilde ailelerinin kucağına atmaktadır. Birçok aile, anayasa hazırlanırken bu süreci durdurmuştur. Anayasa oluşurken işi bilmemekten dolayı sorunlar yumağı büyümüş ve aile önderlerini karar alamaz duruma düşürmüştür. Aile üyeleri neyin nasıl olduğunu bilmediklerinden dolayı en kolay yolu seçerek anayasa hazırlama sürecini sonlandırmaktadırlar. Aile anayasası hazırlanırken sorun çıkması ve sürecin durdurulması tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Aile anayasaları yukarıda da belirttiğim gibi şirketten şirkete ve aileden aileye değişiklik gösterebilmelidir yani esnek olmalıdır. Aile üyelerinin çok katı olduğu maddeler elenmelidir veya sonradan görüşülmek üzere ertelenmelidir.  Aile anayasaları hazırlanırken unutulmaması gereken en önemli nokta aile birliğinin sağlanmasıdır. Aile birliğini sağlamak isterken ailenin arasını açmak ancak cahillik olacaktır.

İkinci bölüm şirket yapısıyla ilgilidir, şirket liderliği ve aile ile şirket arasındaki bağlantılarla ilgilidir. Bu bağlantılar arasına şirkette önemli durumlardaki kişileri bu bölümde irdelemek akıllıca olacaktır. Bu bölümde özellikle şirket ana sözleşmesine koyulması tavsiye edilen bazı maddeler bulunmalıdır. Özellikle bulunmalıdır diyorum çünkü gelecekte özellikle bu bölümde yazılmayanlar ve önlemi alınmayan detaylar yüzünden birçok aile şirketi gözlerimizin önünden kaybolmaktadır. Çok basit bir örnek vermek gerekirse bir maddede mutlaka şirket sorumluları ( müdürler, sorumlular vb.) ortakların muvafakatı olmadan şirketin uğraştığı ticaret dalında ne kendi ne de başkası adına iş göremez ( ortak olamaz, komanditer ortak, ltd.) şeklinde bir madde konulmalıdır ve ana sözleşmeye çeşitli yöntemlerle hukukçulara da danışarak eklenmelidir. Bu türden maddeleri aile anayasası hazırlayan 6000 civarındaki kuruluştan kaçı yazmıştır merak ediyorum. Bu bölüm oluşturulurken aile üyelerinin şirketteki geleceklerini de kayıt altına almak gerekir ve kurallar oluşturulmalıdır.

Üçüncü bölüm konseyle ilgilidir. Konsey oluşturma ve konsey yönetimi odaklıdır. Konseyle tüm standartların bu bölümde içinde yazılması gerekir. Bu bölümde oluşabilecek gözden kaçan tek bir nokta konsey sistemini bozar ve konsey sistemin bozulması tüm anayasanın uygulanamaz duruma gelmesine sebep olur. Gözlemlediğimiz kadarıyla hazırlanmış hiçbir aile anayasanın içinde oluşturulan konseylerde icra ve denetim birimleri oluşturulmamaktadır. Konseyler oluşturulurken bu iki birimin mutlaka oluşturulması ve görevlendirilmesi gerekmektedir. Denetlenmeyen maddeleri yazmanın hiçbir anlamı yoktur. Birçok şirket aile anayasası hazırlamakla övünür ama içeriğine bakıldığında küçük bir hikaye kitabından farkı yoktur. Yazılmış şekliyle muhafaza edilmektedir. Aile anayasaları günün değişen şartlarıyla birlikte revize edilmelidir. Sürekli güncellemeler yapılmazsa aile anayasası, aile sıkıntısı olmaktadır.

Son bölüm ise mal varlığı ile ilgilidir. Geçmişte birçok aile veya ortaklıklar gelecekte oluşacak sorunların çözümünde hissedarlık sözleşmesi dediğimiz bir tür sözleşme hazırlamaktaydı ancak hissedarlık sözleşmesi günümüzde kuruluşlara yeterli gelmeyecektir ve gelmemektedir. Bu bölümde ince noktalar bulunmaktadır. Birçok aile üyesi bu bölüm oluşturulurken birbirine düşman olmuşlardır. Bu bölümde hisse sahibi olma, hisse devri, temettü dağıtımı vb. konular işlenmektedir. Bu bölüm hazırlanırken mutlaka şirket mülkiyetinden yapılacak hayır ve yardım standartlarını da bu bölüme eklemek gerekir.

Etika Danışmanlık olarak aile anayasası hazırlarken izlediğimiz süreç şöyledir;

Sözleşme imzalanması.

Sözleşmede de belirtileceği gibi hazırlık toplantı planlaması

Aile anayasasının içeriğinin tüm katılımcılara aktarılması

Aile konseyinin belirlenmesi

Gerek görülürse, aile üyelerine anket

Gerek görülürse, bireysel mülakat

Bölümlerin yazılmasına geçiş

Bu sürece birçok ilave yapılması gerekebilmekyedir. Aile anayasası iyi hazırlanırsa ve tüm aile üyeleri tarafından inanılarak uygulanırsa gelecekteki tüm sorunlarınızı çözmenizi sağlayabilir.

Aile birliğini sağlayamayan liderlerin kurduğu aile şirketleri, liderden çocuklara geçiş yapabilir ama torunlara geçişi sağlamaları imkansızdır. Kuzenlerin yönetimlerindeki aile şirketleri büyüklüğü ne olursa olsun dağılma kaçınılmazdır. Aile birliğini sağlamanın en önemli şartları ise saygı, söz hakkı, yönetime katılım, adaletli paylaşım ve sürekli iletişimdir.

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA