Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları


AİLE ANAYASASI

Aile içi ilişkileri ve şirketin geleceğini planlamak açısından, aile ve şirketin bir bütün olarak ele alındığı kurallar bütünü olan "Aile Anayasaları", büyüyen fakat 2. ve 3. nesle geçişte zorluklarla ve hatta satılma veya kapanma gibi sonuçlarla karşılaşan işletmelerin, yazılı kurallara daha çok itibar eden insanoğluna yönelik bir çözüm olduğu muhakkaktır.

Bu bağlamda şirket sahiplerini, ETİKA olarak sunduğumuz "Aile Anayasası" hazırlama hizmetimizle bağlantılı olarak konu ile ilgili bilgilendirmek görevimizdir.

AİLE ANAYASASI NEDİR? NE İŞE YARAR ?

Aile şirketlerinin sürekliliğini sağlayacak gelecek nesillere daire kural ve prensiplerin planlanmasına yönelik olarak şirketin yapısı, ortaklık yapısı, aile değerlerine özgü olarak şekillendirilen aile anayasaları, yazılı olmaları ve gönüllülük esası ile oluşturulmaları sebebiyle aile bireylerinin şirketle ilgili konularda danışacakları bir çözüm noktası olacaktır.

Aile anayasalar öncelikle şirket ve aile arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ve bu ilişkiler çerçevesinde oluşabilecek sorunların çözümüne yönelik kuralların oluşturulması, şirketin gelecekteki yönetiminin planlanmasını amaçlar. Şirketin sürekliliğini sağlayacak kurumsal yapının oluşturulması için bir adımdır.

ETİKA olarak sunduğumuz hizmet aile anayasasının şirket ortakları ile birlikte hazırlanması, tüm aile bireylerine tanıtımı ve uygulama çalışmalarını içermektedir.

Aile Anayasası İçin Neler İncelenir? Nasıl Hazırlanır?

Bir aile anayasası oluşturulurken öncelikle şu konular göz önüne alınmalıdır.

·                     Şirketin organizasyon yapısı,

·                     Ortaklık yapısı,

·                     Aile değerleri,

·                     Yönetim kurulunun işleyişi,

·                     Şirket içi ve aile içi iletişim,

·                     Şirketteki tüm pozisyonların gerektirdiği nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklar,

·                     Aile bireyleri arasındaki ilişkiler,

·                     Profesyonel yöneticilerle ilişkiler,

·                     2. neslin şirket için yeterliliği ve isteği.

Yapılacak toplantılar, mülakatlar sonucu elde edilen veriler değerlendirilir ve şirkete özgü aile anayasasının temel konuları ile alt başlıkları belirlenir. Ortakların taslak üzerindeki mutabakatı ile tüm maddelerin içerikleri, ortaklarla yapılan toplantılar sonucu ön taslak olarak oluşturulur. Taslak, tüm ortaklara sunulur ve belli bir süre incelemeleri, çekincelerini, itirazlarını ve eklemek istediklerini not almaları istenir. Son düzeltmelerle birlikte tüm ortakların imzasının da yer alacağı kesin metin hazırlanır. Bu metin şirketle ilgilenen tüm aile bireylerine dağıtılır. Gerekli görülen durumlarda hakemlik yapılır. Aile anayasası üzerinde belli periyotlarla gözden geçirmeler ve revizyonlar yapılır.

AİLE ANAYASASI HAZIRLAMAK NE KADAR SÜRER?

Şirketin ve ailenin yapısına göre hizmetin süresi değişken olabilmekle birlikte ortalama bir KOBİ için 3 aylık bir sürede sağlıklı bir çalışma gerçekleştirilebilir.

 

Sorularınız ve hizmet talebi için lütfen iletişime geçiniz.

 

 
 

 
ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.
Telefon: 0216 334 13 23  Faks: 0216 334 13 22  E-Posta: info@etikadanismanlik.com

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA