ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

BİZ KİMİZ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 yılında Fevzi KOSTAK tarafından kurulan

ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Limited Şirketi;

Aile Şirketlerindeki uzmanlığıyla Kurumsallaşma, Aile

Anayasası, Şirket Anayasası konularında danışmanlık hizmeti

vermektedir.

Etika Danışmanlık Kalite Yönetim sistemi ISO 9001, ISO 14001,

ISO 22000, OHSAS, ISO 13485, ISO 16949 VE ISO 10002 

sistemlerini sizin

için kurar ve belgelendirilmesinde yardımcı olur.

ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. uzman kadrosuyla, etik

çalışma ilkelerinden ödün vermeden bilgi ve tecrübe birikimini

yıllardır tüm kuruluşlarla paylaşmaktadır.

 

UZMANLIK

 

Aile şirketlerinin yaşadığı sorunların içinde yetişerek çözüm

üretme noktasında bir araya gelen ETİKA Danışmanlık çalışanları,

akademik çalışmalarının yanı sıra işletme yönetimine has 

problemlerin içinden gelişleri sebebiyle yönetim danışmanlığı

alanında sundukları bakış açılarını ETİKA bünyesinde işletmelerin

yararına kullanmaktadırlar.

 

 VİZYON

 

Mükemmel organizasyonların ortaya çıkarılmasına katkıda

bulunmaya devam ederek, yönetim danışmanlığı alanında

liderliğini devam ettirmek vizyonumuzdur.

 

MİSYON

 

Tüm etik değerlere sahip çıkarak, sorun çözmek.

 

KALİTE POLİTİKASI

 

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini güvenli ve sistematik bir

 şekilde kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak

 karşılamaktır.

 

 UZMAN KADRO, ETİK,  BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, GÜVENİLİR,

GİZLİLİK İLKELERİNE BAĞLI

YILLARIN DENEYİMİ

 

IÅ?adamı, Künye, Hakkımızda, Yazmak

 

WHO ARE WE?

 

In 2005, founded by Fevzi KOSTAK, ETIKA consultancy and Training Limited Company Family

companies with expertise in corporate governance, family the Constitution, the Constitution of the

company in matters of advisory.

Etika Consulting Quality Management System ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS, ISO 13485,

 ISO 16949 AND ISO 10002 systems establishes and helps to the certification.

ETIKA consulting and Training Ltd. Ltd. with its expert staff, ethics the accumulation of knowledge and

experience to work without compromising the principles of for years, it shares with all the institutions.

 

EXPERTİSE

 

Companies that are experiencing family problems solution by catching up on Etika consulting employees

who met at the point of generation, has to academic work as well as business management problems.

 

VİSİON

 

Excellent organizations have contributed to the emergence of continue to be found, and in management

consulting vision to continue the leadership.

 

MISSION

All embrace ethical values, and solve the problem.

 

QUALITY POLICY

The needs and expectations of our customers in a safe and systematic
in accordance with the requirements of quality management system in the way
to meet.

 

EXPERT STAFF OF ETHICAL, INDEPENDENT, IMPARTIAL, RELIABLE,
BOUND BY PRIVACY PRINCIPLES
YEARS OF EXPERIENCE TURKISH COMPANY

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA