Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001:2005
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları


ISO 27001

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

TS ISO/IEC 27001

Bilgi teknolojisi – Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Bilgi ve iletişimin büyük bir önem kazandığı dünyada şirketlerin verimliliklerini artırabilmeleri, pazarda etkin rol oynamaları, müşteri ve pazar paylarını artırmaları ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri  için bilgi edinme ve bilgileri işleme konusunda gerekli teknolojileri kullanmaları, süreçlerini bilgi yönetimine göre şekillendirmeleri ve insan kaynaklarını bu yönde yetiştirmeleri gerekmektedir.

Geleneksel iş dünyasında IT sistemlerine gittikçe artan bağımlılık, bilişim dünyasının sunduğu olanaklar ve tüm bunların getirdiği iş fırsatları ve riskler ister istemez “bilgi” kavramının da yönetimsel bir yaklaşımla stratejik seviyede ele alınmasına  ve kurumları bu alanda sistem yaklaşımları kurmaya zorlamıştır.

İşte 1990’lı yılların ortalarına doğru İngiltere’de bazı endüstriyel kuruluşların talepleri ve BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) girişimleri ile temelleri atılan Bilgi Güvenliği Standartları BS7799 altında ortaya çıkmıştır. 1995 yılında BS7799 olarak yayınlanan standart daha sonra iki kısma ayrılarak BS7799-2:1998 ve BS7799-1:1999 olarak yayınlanmıştır.

Uluslararası Standartlar Komitesi (ISO:International Organization for Standardization) ise Bilgi Güvenliği ile ilgili standardın birinci bölümünü 2000 yılında ISO 17799 olarak yayınlamıştır. Bununla birlikte ISO tarafından IT Güvenlik standartları ile ilgili çalışmalar  JTC 1 (Joint Technical Committee) Bilişim Teknolojileri komitesine bağlı SC 27: IT Güvenlik Teknikleri alt komisyonunda ele alınmaktadır. Bu komisyon içinde üç ayrı çalışma grubu (Working Group) bulunmakta ve her biri farklı konularda standartlar hazırlamaktadır. Bu çalışma grupları ve konuları aşağıdaki gibidir;

  • WG1:Güvenlik Yönetimi (Security Management)

  • WG2:Kriptografi Teknikleri (Cryptograhic Techniques)

  • WG3:IT Ürünleri ve sistemleri için güvenlik değerlendirme (Security Evaluation of  IT Products and Systems)

SC27’ye bağlı çalışma gruplarından WG1, ISO/IEC 17799 ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. “Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri”ni içeren standardın son gözden geçirmeleri (FDIS) 2004 Ekim’de tamamlanmıştır, yeni versiyonun 2005 yılının ortalarına doğru yayınlanması planlanmaktadır.  Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS ISO/IEC 17799 Kasım 2002’de yayınlanmış olup, tetkiklerde kullanılan BS7799-2 standardının karşılığı olan TS 17799-2 “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” Şubat 2005 ‘de yayınlanmıştır.

 
 
 
 
 
 
 
Bir şeyin gerçek değeri ona ihtiyacın olduğunda ortaya çıkar.
 
ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.
Telefon: 0216 334 13 23  Faks: 0216 334 13 22  E-Posta: info@etikadanismanlik.com

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA