Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     ŞİRKET DOKTORU
     ISO 9001:2008
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları


ISO 9001:2000 - ISO 9001:2008

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO, International Organization for Standardization örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

Belge, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization-IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar standardı revizyon çalışmaları ISO TC 176 tarafından gerçekleştirilmiş olup Haziran 2008'de son taslak standart yayınlanmıştır.

Belgelendirme kuruluşları, standardın yayınlanmasından maksimum bir yıl süreyle ISO 9001:2000 standardına göre belgelendirme veya belge yenileme denetimi gerçekleştirebilecekler, bir yıldan sonra ISO 9001:2008 standardına göre belgelendirme yapabileceklerdir.

ISO 9001:2008 standardının yayınlanmasından 24 ay sonra, ISO 9001:2000 standardına göre yayınlanmış belgeler geçerliliğini yitirecektir. Bu dönem boyunca ISO 9001:2000 standardına göre belgeli kuruluşlarla ISO 9001:2008 standardına göre belgeli kuruluşların statüsü aynı olacaktır.

Sistemin Faydaları :

Uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.
Müşteri ve çalışan memnuniyetini artırır.
Etkin bir yönetim sağlar.
Kurumsallaşma yolunda ilk adımdır.
Ürün ve hizmet kalitesinde süreklilik sağlar.
Karlılığı ve verimliliği artırır.
Üretim maliyetlerini ve süresini azaltır.
Bilgi ve iletişimin doğru ve sağlıklı yapılmasını sağlar.
İşletmenin piyasa itibarında artış sağlar. Prestij kazandırır.
Devlet ihalelerinde yeterlilik kazandırır.
Ulusal ve uluslararası pazarda tanınmışlık ve ticari her platformda kabul edilebilirlik sağlar.

 

Proses Yaklaşımı

ISO 9001:2000 standardı, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri tatminini artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder.

 

Proses yaklaşımının avantajı, proseslerin oluşturduğu hem bireysel sistem dahilinde prosesler arası bağlantı ve hem de bunların tümü ve etkileşimleri üzerinde sürekli bir kontrol sağlanmasıdır.

 

 

İlgili ek bilgiler

Kurulum

Eğitim

Danışmanlık

Belgelendirme

Sistemin Maliyeti

 

"Kaliteyi müşteri tanımlar"

Armand Feigenbaum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA