Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları


ISO 9001:1994 - ISO 9001:2000

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO, International Organization for Standardization örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

Belge, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization-IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 VERSİYONUNDA Kİ BAŞLICA FARKLILIKLAR NELERDİR ?

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik ,taahhüt,uyum.amaç,karşılaşılan risk ve fırsatlar üzerine özellikle vurgu yapılmakta,yasal şartlar,,rekabetçi pazar ,teknoloji,sosyal-kültürel-ekonomik çevreler ,kuruluşun yapısı ,bilgisi, performansı gibi hususlar ile kuruluşun  anlaşılması sağlanıyor.

 • Proses yaklaşımının daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını desteklemek amacıyla risk tabanlı yaklaşıma yönelik belirgin bir şart içermesi,

 • Daha az kuralla belirlenmiş şartların olması,

 • Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik istenen çıktılara ulaşma ile ilgili daha fazla vurgu olması,

 • Dokümanlar üzerinde daha az vurgu yapılması,

 • Kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımlama için bir şart içermesi,

 • Hizmetler için  uygulanabilirliğin artırılması,

 • Liderlik üzerine arttırılmış vurgu yapılması

 • Kurumsal yapıya vurgu yapılması,

ISO 9001:2015 Sisteminin Faydaları Nelerdir?
 • Uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.

 • Riskleri yönetmenizi sağlar.

 • Müşteri ve çalışan memnuniyetini artırır.

 • Etkin bir yönetim sağlar.

 • Kurumsallaşma yolunda ilk adımdır.

 • Ürün ve hizmet kalitesinde süreklilik sağlar.

 • Karlılığı ve verimliliği artırır.

 • Üretim maliyetlerini ve süresini azaltır.

 • Bilgi ve iletişimin doğru ve sağlıklı yapılmasını sağlar.

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlar.Prestij kazandırır.

 • Devlet ihalelerinde yeterlilik kazandırır.

 • Ulusal ve uluslararası pazarda tanınmışlık ve ticari her platformda kabul edilebilirlik sağlar.

 

Proses Yaklaşımı

ISO 9001:2015 standardı, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri tatminini artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder.

 

Proses yaklaşımının avantajı, proseslerin oluşturduğu hem bireysel sistem dahilinde prosesler arası bağlantı ve hem de bunların tümü ve etkileşimleri üzerinde sürekli bir kontrol sağlanmasıdır.

 

 

İlgili ek bilgiler

Kurulum

Eğitim

Danışmanlık

Belgelendirme

Sistemin Maliyeti

 

"Kaliteyi müşteri tanımlar"

Armand Feigenbaum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA