Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları


OHSAS 18001

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

(TS 18001)

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda ihtiyaç duyulmuştur.

İş sağlığı ve güvenliğinin önem arzettiği işyerleri için İngiliz Standart Enstitüsü (BSI) tarafından, tüm dünyada kabul görmüş ve risk analizine dayalı OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001 adlı bir yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu standart TSE tarafından ilk kez Nisan 2001'de Türk standardı olarak (TS 18001) kabul edilmiştir.

Bu standart: İş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen işyerleri için karşılanması gereken şartları içerir. Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikeleri önceden saptamayı ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. Böyle bir yönetim sisteminin yürütülmesiyle, iş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilebilmektedir.

ISO 9001 ile uyumludur. Böylece mevcut kalite sistemi, OHSAS 18001'i de içerecek tarzda daha da nitelikli hale gelmektedir.

Kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını da göstermesi bakımından diğer kurum kuruluş ve rakipler karşısında pozitif bir imaj sağlamaktadır. Bu imaj çalışanlarda da iş sağlığı ve emniyetini önemseyen bir şirkette çalışmanın memnuniyeti şeklinde yaşanmaktadır.

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi politika oluşturma, organizasyon yapısı, risk analizi, performans ölçümü, denetleme, periyodik durum değerlendirme alt başlıklarından oluşmaktadır.

Bu kapsamda işletmelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikalarını oluşturmaları, işletme içinde risk analizi (durum saptama) yapmaları, organizasyon yapısını gözden geçirmeleri, her düzeyde çalışanların ihtiyaçlarını (sorumluluk, yetki, eğitim vb.) saptamaları, işletme İş Sağlığı ve Güvenliğ planını oluşturmaları; bu plan dahilinde hedefleri, stratejileri, performans ölçüm kriterlerini belirlemeleri gerekmektedir. Uygulamaları takiben periyodik durum değerlendirmelerle hedeflere ulaşma durumu, karşılaşılan darboğazlar ve ihtiyaçlar tanımlanmalıdır.

İSG Yönetim Sistemi yaşayan bir süreçtir. Sürekli iyileştirmeyi, her düzeydeki çalışanların tam katılımını amaçlamaktadır.
 

 
 
 

Hayat satranç oyununa benzer, attığın her adım geleceğini belirler.

 

 

 

 

En iyi nasihat örnek olmaktır.

 

 

 

 

Ağaç yaş iken eğilir.

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA