ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

 

Takım, Sorun, �özüm, Analiz

Aile şirketlerinin sorunlarının çözümü nelerdir?

Tek çözüm kurumsallaşmadır.

Muhtemelen ikinci nesle geçememiş, şirket içi tüm departmanları kendi hegemonyasında toplamış, genel müdürlüğünü kendisinin yaptığı, finans, satın alma, pazarlama, insan kaynakları, üretim ve diğer bölümlerin yönetimine birini atamışsa da bu bölümlerin işlerini de kendi yürüten veya yürütemeye çalışan, tüm kuralları kendi kafasına göre koyan ve istediği zaman bu kuralları gevşeten, kaldıran, güncelleyen kişilerin yönettiği şirketlere patron şirketi denir.

Faaliyet süreçleri tek bir kişiye bağlı olmayan işletmelere kurumsal şirket denir. Kurumsal şirketlerde yapılacak her iş önceden planlanmış, belirli kurallara, ilkelere veya kurum kültürüne bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla her departmanın uzman bir yöneticisi veya çalışanları vardır. Çalışanlar neyi nasıl yapması gerektiğini önceden bilirler. Kurumsallaşmış şirketlerde personeller, tepedeki bir kişinin yönetimiyle değil, bağlı oldukları departmanın yönetimiyle çalışırlar. Bir kişinin eksikliği veya düşüncesi genel işleyişi değiştirmez.

 

Aile şirketlerinin kurumsallaştırılması için

 

Şirket anayasası ( Şirket yazılı kuralları)

Anket çalışmaları ve şirketin mevcut durumunun çalışanlar ve müşteriler nezninde belirlenmesi

Üst yönetimin liderliğinin sağlanması vizyon, misyon ve politikaların belirlenmesi

Doküman yönetimi ile şirketin tüm kayıt, form ve dokümanların uygun şartlara kavuşturulması

Yönetim ve organizasyon faaliyetleri ile görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, organizasyon şemasının hazırlanması ve uygulatılması

Müşteri ile iletişim, müşteri memnuniyeti, müşteri beklentilerinin belirlenmesi

Eğitim hizmetleri, çalışanları, bayileri, şubeleri ve müşterileri kapsayabilir.

Pazarlama yönetimi ile pazarlama planı hazırlama, personele satış ve pazarlama alanında bilgilendirme

Süreç (proses) haritalarının hazırlanması

İş analizi, performans analizi, iş değerleme

İç denetim sistemi kurma, ister ISO standardında ister şirkete özel denetim sistemi kurulumu

Aile anayasası hazırlama

Kalite yönetim sistemlerinin kurulumu ve belgelendirilmesi

Marka çalışması

Sürekli gelişim

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA