ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

Kitap, Kitap Hediye, Kalp, Hediye, Okuma

AİLE ANAYASASI NASIL HAZIRLANIR?

Aile anayasası aile birliğinin korunması, hissedarların şirket ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, şirketten elde edecekleri gelir, şirketin faaliyetlerinden haberdar olma, gelecek nesillerin şirkete intikal süreci, aile üyelerinin çalışma şartları, miras, hisse, yetki ve şirketlerin geleceği vb. birçok konunun çözümlenmesini sağlar.

Aile anayasası geneli itibariyle çalışan aile üyeleri dışında ve aileye yakın çalışanlar dışında kimsenin yer almadığı, aile liderlerinin önderlik ettiği üst yönetimler tarafından hazırlanır.

Aile anayasaları genel olarak dört bölümden oluşmaktadır.

Aile anayasasının ilk bölümünde aile üyeleri ve hissedarlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Birinci bölümde genel hükümler, hazırlanma gerekçeleri ve beklentiler yer alabilir. öz değerlendirme yapılabilir. Şirketin ve ailenin bir nevi fotoğrafı ve özeti çıkarılır.

İkinci bölümde şirketin çalışma şekline yer verilir. Bu bölümde şirket yönetimi, hissedar aile üyelerinin şirket ile ilişkilerinin yanı sıra hissedar olmayan aile üyelerinin de şirket ile olan ilişkileri düzenlenir. Bu bölüm geleceği yönetmek şeklinde tasarlanır.

Üçüncü bölümde aile konseyi konu başlığı yer alıyor. Bu bölümde aile arasındaki iletişim artırma yöntemleri üzerinde durulur. Aile toplantıları, hissedar toplantıları, hissedar olmayan ancak gelecekte hissedar durumunda olabilecek aile üyelerinin bir araya gelmesi planlanır.

Anayasanın son bölümünde ise mülkiyet başlığı altında incelenir. Hisse sahibi olma, hisse devri, hisse satışı vb. maddeler bu bölümdedir. Bu bölüm mali yapıyı gelecekte sorunsuz yönetmeyi sağlar.

AİLE ANAYASASI ŞİRKETİNİZİN VE AİLENİZİN GELECEĞİDİR.

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA