ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

Kütüphane, Raf, Kitaplar, Raflar, Gazete

MAKALELER

 Aile anayasası ve aile vakıfları

ISO 9001:2015

Helal gıda belgesi

Kurumsal denetim ve denetim taktikleri

Gayrimenkul sektörü ve kurumsallaşma

Kriz ortamında kobilere tavsiyeler

Aile şirketleri, kurumsallaşma ve aile anayasası

İş güvenliği ve OHSAS

Aile şirketleri ve 25 adımda kurumsallaşma

Oteller ve kalite yönetimi

Küresel ilkeler sözleşmesi

Butik otellerde yönetim sorunları

Şirketlerde mükemmellik ve kalite

Kurumsal itibar yönetimi

Çalışan memnuniyeti

Patronlara tavsiyeler

Kurumsallaşma ve ISO 9001

Zaman yönetimi

ISO 9001 yararlı mı zararlı mı?

Marka olmanın taşlı yolları

Japonya farkı

ISO 9001 kalite yönetim sistemine giriş

Kobiler için teşvikler ve hibeler

Nano teknoloji muhatabını arıyor

Benchmarking

Aile şirketleri ve kobilerde kurumsallaşma

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA