ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

Kütüphane, Raf, Kitaplar, Raflar, Gazete

MAKALELER

 

BuÄ?day, Kulak, Kuru, Hasat, Sonbahar

 

 

Aile anayasası ve aile vakıfları

Denetim Listesi, Liste, Kapalı Bilet

 

 

ISO 9001:2015

Yemek, Gıda, Vitaminler, Sebze, Beslenme

 

 

Helal gıda belgesi

Denetim Listesi, Kontrol, Liste

 

 

Kurumsal denetim ve denetim taktikleri

Ev, Ev SahipliÄ?ini, Evcil, YerleÅ?im

 

 

Gayrimenkul sektörü ve kurumsallaşma

Kredi Sıkmak, Vergilendirme, �anta

 

 

Kriz ortamında kobilere tavsiyeler

Daktilo, Kitap, Notlar, KaÄ?ıt, Yazı

 

 

Aile şirketleri, kurumsallaşma ve aile anayasası

Güvenlik Ayakkabıları, Isg, Vida

 

 

İş güvenliği ve OHSAS

 

 

 

Aile şirketleri ve 25 adımda kurumsallaşma

Otel, Pencere, Açık, Mimari, AkÅ?am

 

 

Oteller ve kalite yönetimi

Koruma, Eller, Koruyun, Sorumluluk, Küre

 

 

Küresel ilkeler sözleşmesi

Otel, Resepsiyon, GiriÅ? Holü

 

 

Butik otellerde yönetim sorunları

Hedef, Dart, Aim, Amaç, BaÅ?arı, Hedefi

 

 

Şirketlerde mükemmellik ve kalite

MüÅ?teri Deneyimi, En Iyi, Mükemmel

 

 

Kurumsal itibar yönetimi

Youtuber, Blogger, Senarist, Ã?aresiz

 

 

Çalışan memnuniyeti

Patron, Güç, Mobbing, BaÅ?arı, Insanlar

 

 

Patronlara tavsiyeler

Tahta, BoÅ?, Kural, Talimat, Komut, Hukuk

 

 

Kurumsallaşma ve ISO 9001

�alar Saat, Zaman, Günaydın, Kalk

 

 

Zaman yönetimi

Iso, Standart, Sembol, Küresel

 

 

ISO 9001 yararlı mı zararlı mı?

Marka, IÅ?, Şirket, IÅ?aretlemek, Odak

 

 

Marka olmanın taşlı yolları

Hiroshima, Japonya, Japon, IÅ?aret

 

 

Japonya farkı

Etiket, Kalite, Rozet, Amblem, Pul

 

 

ISO 9001 kalite yönetim sistemine giriş

Pound, Paraları, Para Birimi, Banka Not

 

 

Kobiler için teşvikler ve hibeler

Nano, Küçük, Parçacıklar

 

 

Nano teknoloji muhatabını arıyor

 

 

Benchmarking

Adam, Insanlar, BaÅ?arı, Afrika, African

 

 

Aile şirketleri ve kobilerde kurumsallaşma

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA